מחקר

מחקר פסיכולוגי בספורט
עיקר עבודתי המחקרית נעשית במסגרת עבודת דוקטורט באוניברסיטת חיפה בנושאי לחץ וספורט, ובוחנת את מקומה של פסיכולוגיה חיובית ומשאבים אישיותיים בהתמודדות עם לחץ בקרב ספורטאים.
קבוצות, צוותי אימון וספורטאים המעוניינים להשתתף במחקר מוזמנים לפנות ישירות למייל: ohadnahum@gmail.com

רשימת נושאים נוספים בעלי עניין מחקרי
פסיכולוגיה חיובית – רווחה נפשית ותקווה
תפקוד תחת לחץ
הפרעות חרדה ודיכאון
פסיכולוגיית ספורט
ביצוע מיטבי
הסמכות החדשה ומנהיגות